It's better to remain silent and be thought stupid than to open your mouth and forever remove all doubt.


Het enige moeten dat ik wil op mijn weg is ontmoeten.


Een dag van verdriet duurt langer dan een maand van vreugde.


All stressed out and no one to choke.


Dat treinen rijden is perron-geluk!


To a worm, digging in the hard ground is more relaxing than going fishing.


Veel mensen verstaan onder luisteren: wachten tot de ander ophoudt met praten.


Een samenleving die gelijkheid prefereert boven vrijheid zal geen van beiden bereiken.


Ben je sterk, of ruik je alleen maar zo?


Een man die de leeftijd van een vrouw in één keer raadt is goed, maar niet slim.